หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมโล้ชิงช้า ประจำปี 2560

กิจกรรมโล้ชิงช้า ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ หมู่บ้านชนเผ่าอาข่า  บ้านผาฮี้ หมู่ที่ 10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย