หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีบวชป่า สืบชะตา น้ำ ดิน ถิ่นโป่งงาม ครั้งที่ 7

พิธีบวชป่า สืบชะตา น้ำ ดิน ถิ่นโป่งงาม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59
โดยนายภูเบศ เอกมนสิการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานเปิดงานในพิธี ในครั้งนี้ และนายแดนชัย  บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เป็นประธานจัดงาน