หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบต.วัดจันทร์ ศึกษาดูงาน รร.เตรียมผู้สูงอายุ ต.โป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลโป่งงาม เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการผู้สูงอายุในตำบลวัดจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559