หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.โป่งงาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดแพร่

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.โป่งงาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดแพร่
โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงเช้าศึกษาดูงาน โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช่อแฮ่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อเรียนรู้กระบวนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ เช่น ทำพัดจากล็อตเตอรี่ ทำตุงเทศกาลต่างๆ และช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเทศบาลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เยื่ยมชมการเลี้ยงปลาในอ่างเล็ก และการปลูกผักในบ้าน และเตาชีวมวล โดยสามารถใช้แทนแก๊ซหุงต้ม โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ