หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กิจกรรมทางศาสนา พุทธสมาคมตำบลโป่งงาม 6-7 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมทางศาสนา พุทธสมาคมตำบลโป่งงาม 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
นายกแดนชัย  บุลมาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน