หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

งานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปี 2559

คณะผุู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลโป่งงาม ร่วมงานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559