หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการ "แนวป้องกันไฟสองแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์"

ท่านนายกแดนชัย  บุญมาก ร่วมในพิธิเปิด และร่วมทำกิจกรรม ตามโครงการ "แนวป้องกันไฟสองแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์" ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ณ บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย